Omgevingsvergunning voor het bouwen van een particuliere woning, welke informatie is er nodig?

Een omgevingsvergunning is een vergunning die nodig is voor bepaalde werken, activiteiten of gebruiken die invloed kunnen hebben op de leefomgeving. Deze vergunning wordt afgegeven, meestal door je architect, aan het omgevingsloket van de gemeente of het provinciebestuur. Ieder jaar worden er bijkomende regels of informatie aan deze omgevingsvergunning toegevoegd. Hou dus goed in de gaten dat je architect zeker over alle informatie beschikt.

Inhoudstafel

Het aanvragen van een omgevingsvergunning

Als je een omgevingsvergunning aanvraagt voor de bouw van een nieuwbouwwoning, moet de aanvraag onder andere de volgende informatie bevatten:

Algemene gegevens:

 1. De naam en het adres van de aanvrager, eventuele medeaanvragers en architect
 2. Projecttype: Aanvraag omgevingsproject
 3. Wat het project bevat: Stedenbouwkundige handelingen, Ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 4. Projectnaam: Oprichten van een eengezinswoning in vrijstaande bebouwing
 5. Locatie/adres van de nieuwbouwwoning
 6. Een verklaring waarin staat dat de aanvrager de nodige vergunningen en toestemmingen heeft om het bouwproject uit te voeren.
 7. Een verklaring waarin staat dat het bouwproject voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het Bouwbesluit en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Specifieke gegevens:

 1. Een duidelijke omschrijving van het bouwproject, met onder andere informatie over de grootte, de hoogte en de afmetingen van de woning.
 2. Een tekening van het bouwproject (voorgevel – achtergevel – rechter en linker zijgevel) met de bijhorende afmetingen en keuze van materialen
 3. Funderingsplan en grondplannen van de woning met dwarsdoorsnede
 4. Terreinprofiel van de bouwgrond
 5. Het inplantingsplan met daarop de woning en de omgeving, inclusief de afmetingen van de woning en de afstand tot de perceelgrenzen, locatie van oprit, terras, andere verhardingen en nutsvoorzieningen.
 6. Indien er reeds een boscompensatie betaald werd of niet.
 7. Informatie over de bestaande situatie op het perceel: moeten er bomen, zo ja welke, gerooid worden, aanwezigheid van een bestaande bebouwing of bouwwerk?
 8. Indien er gewerkt wordt met een (luchtwater)warmtepomp en deze een capaciteit heeft hoger dan 5 kw (verwijzen naar rubriek 16.3.2°a) of er grondboringen uitgevoerd moeten worden, kan je deze ook maar beter op je omgevingsvergunning zetten. Je kan altijd contact opnemen met de gemeente waar je bouwproject zal plaatsvinden en dit even navragen.
 9. Als de bouwgrond opgehoogd moet worden.
 10. Als er uit de sondering blijkt dat er grondwater opgepompt zal moeten worden, meestal indien men dieper moet graven zoals bij een (kruip)kelder of het een drassig gebied is, kan men best een bronbemaling aanvragen. Hiervoor moet je soms een milieuaanvraag doen.
 11. Foto’s van de huidige toestand van de bouwgrond.

Het opvolgen van je ingediende omgevingsvergunning

Je kan de vooruitgang van je omgevingsvergunning zelf raadplegen en opvolgen op het omgevingsloket. In Vlaanderen moet de gemeente binnen een bepaalde termijn reageren op de aanvraag voor een omgevingsvergunning van een particuliere woning. Deze termijn is afhankelijk van het soort omgevingsvergunning dat is aangevraagd.

Voor een regelmatige omgevingsvergunning, dat is een omgevingsvergunning voor een bouwproject dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, moet de gemeente binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag reageren. Als de gemeente binnen deze termijn niet reageert, wordt de omgevingsvergunning automatisch verleend. De gemeente kan altijd nog aanvullende informatie opvragen, hiervoor wordt dan wederom een bepaalde termijn voorzien. Meestal zal de architect hierop een antwoord geven.

Voor een beperkte omgevingsvergunning, dat is een omgevingsvergunning voor een bouwproject dat niet volledig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, moet de gemeente binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag reageren. Als de gemeente binnen deze termijn niet reageert, wordt de omgevingsvergunning automatisch verleend.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de aanvraag volledig is, zodat de gemeente de aanvraag snel en efficiënt kan behandelen. Als de aanvraag onvolledig is, kan dit leiden tot vertragingen of zelfs het afwijzen van de aanvraag.

Ben je nog op zoek naar een geschikte architect? Lees hier onze tips voor het vinden van een goede architect!


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/merckpv274/domains/woonideeen.be/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/merckpv274/domains/woonideeen.be/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309